บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด"

บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด


180 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด ตั้งอยู่ที่

180 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด

ได้แก่ 0455558000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์101 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*