บริษัท อาข่า (101) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาข่า (101) จำกัด"

บริษัท อาข่า (101) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาข่า (101) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาข่า (101) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายกาแฟ เมล็ดกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาข่า (101) จำกัด


16 หมู่ที่ 21 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาข่า (101) จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 หมู่ที่ 21 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท บริษัท อาข่า (101) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาข่า (101) จำกัด

ได้แก่ 0455558000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาข่า (101) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาข่า (101) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*