บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด"

บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ป่ระกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด


497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด ตั้งอยู่ที่

497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด

ได้แก่ 0455558000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

2 thoughts on “บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด

  1. อยู่จังหวัดกาญจนบุรี อายุ 43 ปี อาชีพลูกจ้างภาครัฐ(ครูธุรการโรงเรียน) เงินเดือน 15,000 บาท อายงาน 6 ปี จะขอสินเชื่อส่วนบุคคล ได้ไหมครับ ติดใคร-ทำอย่างไรบ้างครับ เบอร์ติดต่อกลับ 084-3180587 ขอบคุณครับ

Leave a Comment


*