บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด"

บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้เช่า ซื้อขายและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด


555 หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

555 หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด

ได้แก่ 0455558000143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งเรืองสุขศิริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*