บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด"

บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายตรงแบบเครือข่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด


52/2 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/2 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด

ได้แก่ 0455558000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีซีพี .ชัยมเหศักดิ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*