บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


32 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

32 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0455559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เค.เจ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*