บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด"

บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายกระจก อลูมิเนียม ชุดเหล็กดัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด


309 หมู่ที่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

309 หมู่ที่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

แผนที่บริษัท บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด

ได้แก่ 0455559000040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซเว่น วินโดว์ ซ็อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*