ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับอมรมให้ความรู้ด้านการขายบริหารงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย


441/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย ตั้งอยู่ที่

441/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย

ได้แก่ 0463558000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพลอย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*