ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9


266 หมู่ที่ 2 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9 ตั้งอยู่ที่

266 หมู่ที่ 2 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9

ได้แก่ 0473558000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป. กม.9:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*