บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด"

บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด


1/48 ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/48 ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

แผนที่บริษัท บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0475558000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถิ่นไทยเทเลวิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*