บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด"

บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ น้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด


225/1 ซอยรุ่งพัฒนา 3 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/1 ซอยรุ่งพัฒนา 3 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0475558000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีเอส เพิ่มพูนทรัพย์ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*