บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด"

บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด


399 หมู่ที่ 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 หมู่ที่ 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

แผนที่บริษัท บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด

ได้แก่ 0475559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีรศึกษาภัณฑ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*