ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์


65 หมู่ที่ 7 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 7 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์

ได้แก่ 0483558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยไทยซีเมนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*