ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออกเครื่องอุปกรณ์บริโภคตามสินค้าที่กำหนดในวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์


132 หมู่ที่ 4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

132 หมู่ที่ 4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์

ได้แก่ 0483558000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพานคำเจริญทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*