ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการสำรวจ ตรวจสอบภัยอุบัติเหตุ รถยนต์ ยานพาหนะและจากภัยอื่น ๆ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์


219 หมู่ที่ 1 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์ ตั้งอยู่ที่

219 หมู่ที่ 1 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์

ได้แก่ 0483559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัตโต อินเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*