ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์


182 หมู่ที่ 7 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์ ตั้งอยู่ที่

182 หมู่ที่ 7 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์

ได้แก่ 0483559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรธารา ดีไซน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*