บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด"

บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนจำหน่ายและรับแลกคูปองสัญญาณทีวีดิจิตอล รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด


86 หมู่ที่ 7 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 หมู่ที่ 7 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

แผนที่บริษัท บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด

ได้แก่ 0485558000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาญเทวัญ ดิจิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*