บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด"

บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด


121 หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

121 หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

แผนที่บริษัท บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด

ได้แก่ 0485558000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฉลิมชัย ไทย เอ็กซ์พอร์ต 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*