บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด"

บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให่เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น อาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด


353/197 ถนนทัศนปทุม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

353/197 ถนนทัศนปทุม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

แผนที่บริษัท บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0485558000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอราวัณฟาร์ม เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*