บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด


50 หมู่ที่ 6 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 6 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

แผนที่บริษัท บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0485559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*