บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด"

บริษัท โปรแอนท์  ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด


77/19 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/19 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

แผนที่บริษัท บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0485559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรแอนท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*