ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,990,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ และสวนน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ


409 หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ ตั้งอยู่ที่

409 หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ

ได้แก่ 0493558000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกมณีวอเทอร์ปาร์ค แอนด์ คันทรีกอล์ฟ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*