บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด"

บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าวส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด


204 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

204 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด

ได้แก่ 0495558000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมบูรณ์ข้าวไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*