บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


73/3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0495558000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*