บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด"

บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด


131 หมู่บ้านคำเขือง หมู่ที่ 14 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

131 หมู่บ้านคำเขือง หมู่ที่ 14 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด

ได้แก่ 0495559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรจน์สถิตย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*