บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าไม้ท่อนไม้แปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด


81 หมู่บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

81 หมู่บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

แผนที่บริษัท บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0495559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยิ่งเจริญ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*