ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดที่พักแรมให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค


181/1 หมู่ที่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค ตั้งอยู่ที่

181/1 หมู่ที่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค

ได้แก่ 0503558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอ เอิง บูติค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*