ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 108,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่


หมู่บ้าน7/1 ซอย8 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่

หมู่บ้าน7/1 ซอย8 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่

ได้แก่ 0503558000272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทวินด์ กรุ๊ป เชียงใหม่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*