ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี


705 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี ตั้งอยู่ที่

705 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี

ได้แก่ 0503558000515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี เอนทรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*