ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง


59/18 หมู่ที่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง ตั้งอยู่ที่

59/18 หมู่ที่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง

ได้แก่ 0503558000680
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบีซี แอคเคาท์ติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*