ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดงานสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่


81/46 ถนนต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ ตั้งอยู่ที่

81/46 ถนนต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่

ได้แก่ 0503558000779
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดดี ทำดี แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*