ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการห้องพักให้เช่ารายวัน รายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์


2 ซอย3 ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่

2 ซอย3 ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์

ได้แก่ 0503558000922
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ล้านนา เฮ้าส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*