ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 820,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตลาด และจำหน่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน


29/20 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน ตั้งอยู่ที่

29/20 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วันเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน

ได้แก่ 0503558000957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ดี นัมเบอร์ วัน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*