ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรถเช่า ทั่วราชอาณาจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์


หมู่บ้าน124/64 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์ ตั้งอยู่ที่

หมู่บ้าน124/64 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์

ได้แก่ 0503558000965
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี เรนท์ อะ คาร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*