ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น


114 หมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

114 หมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0503558000990
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*