ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี


65 หมู่ที่ 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี

ได้แก่ 0503558001082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอารมณ์ดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*