ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าสินค้าแปรรูปประเภทไม้ หน้าต่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค


161 หมู่ที่ 4 ถนนท่าขี้เหล็ก ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค ตั้งอยู่ที่

161 หมู่ที่ 4 ถนนท่าขี้เหล็ก ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค

ได้แก่ 0503558001147
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเดีย เกท แอนติค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*