ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่


109/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

109/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่

ได้แก่ 0503558001163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอย คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*