ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  "

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม	 

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม   ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการติดตั้งซ่อมแซมและตรวจสอบระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  


295 หมู่ที่ 13 ซอย11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม   ตั้งอยู่ที่

295 หมู่ที่ 13 ซอย11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  

ได้แก่ 0503558001171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  :
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วินเทค เทเลคอม  :ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*