ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป


191 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป ตั้งอยู่ที่

191 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป

ได้แก่ 0503558001261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ เวอร์คชอป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*