ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
อาหารเครื่องดื่ม และของฝาก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ


100 หมู่ที่ 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ ตั้งอยู่ที่

100 หมู่ที่ 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ

ได้แก่ 0503558001295
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมลโล่ เบฟเวอเรจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*