ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเตาพลังงานชีวมวลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา


47 หมู่ที่ 18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา ตั้งอยู่ที่

47 หมู่ที่ 18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา

ได้แก่ 0503558001431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีล้านนา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*