ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส


35 ซอย5 ถนนเวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

35 ซอย5 ถนนเวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส

ได้แก่ 0503558001457
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลแอนด์แกะเซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*