ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดตั้งชุดควบคุมการพับกระจกมองข้างและกระจกประตูทั้งสองข้าง กล้องติดกระจกหน้ากล้องหลังรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส


689/1 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส ตั้งอยู่ที่

689/1 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส

ได้แก่ 0503558001546
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ ออพชั่น ดี พลัส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*