ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรถยก รถลากจูง เพื่อลากจูงหรือเคลื่อนย้ายรถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์


30/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

30/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์

ได้แก่ 0503558001627
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเรืองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*