ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน รับสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ ต่อเติมบ้าน อาคารและรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์


83 หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์ ตั้งอยู่ที่

83 หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์

ได้แก่ 0503558001635
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนแก้ว ดีไซน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*