ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี


207/9 หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี ตั้งอยู่ที่

207/9 หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี

ได้แก่ 0503558001678
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังทวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*