ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/10/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/10/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย


3/30 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย ตั้งอยู่ที่

3/30 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย

ได้แก่ 0503558006441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวงพิทักษ์ภัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*