ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015


234/1 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015 ตั้งอยู่ที่

234/1 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015

ได้แก่ 0503559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบอิ้งธุรกิจยนต์ 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*