ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์


306 หมู่ที่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์ ตั้งอยู่ที่

306 หมู่ที่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์

ได้แก่ 0503559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัมฤทธิ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*